Taşıma Şartlarımız

SİGORTA

Araçlarımız CMR konvansiyonu çerçevesinde sigortalıdır. Taşınan ürünlerin emtia sigortası taşttıran tarafından yaptırılır.

Ambalajlama ve yükleme hatasına karşı tüm riskler ithalat/ihracatçıya aittir.Yükleme ve yüklenen mallar ithalatcının/ihracatçının mesuliyeti altındadır.Taşınan malların çevre veya doğaya verebileceği zararlar ile yol boyu normal şartlarda oluşan sürtünme ve silkelenmeden dolayı meydana gelebilecek tüm risk ve sorumluluklar alıcı ve göndericiye aittir ve bu hususları sipariş verdikleri anda peşinen kabul etmiş olurlar.

Araçlarımıza yüklenen emtianın ambalajlanması, yüklenmesi, istiflenmesi, araçtan alınıp depoya taşınmasına kadar meydana gelebilecek veya üretim hatasından, dağınık, kirli veya ambalaj içerisinde yırtılması-hasarlı olması tespit edilemeyen malzemelerden, ayrıca paslanma, çürüme, kuruma veya ambalaj içerisinde niteliğini kaybetmiş, hasar tehlikesi fazla olan malların taşınması özel risk olarak kabul edilen emtianın taşınması sonucu husule gelebilecek zarar ve ziyandan, beyan edilen kanuni veya gayrı kanuni emtiadan firmamız sorumlu değildir.

HAVA ŞARTLARI

Aksi bildirilmediği sürece bütün taşımalar tenteli tırlar ile yapılacak şekilde organize edilecektir . Mevsim şartları sebebiyle mallarda meydana gelecek hasarlar CMR sigortası kapsamında olmadığından firmamız da sorumlu tutulamayacaktır .

TEHLİKELİ MADDE

Taşımamız tehlikeli madde sınıfındaki yükleri kapsamaz .

MAL TESLİMİ

Malın alıcı tarafından alınmaması halinde durum derhal müşterimize bildirilir, 7 gün içinde yazılı olarak taşınan ürünlerin nereye ve nasıl teslim edileceği konusunda talimat verilmesi gerekmektedir.Malların alıcı tarafından süresinde teslim alınmaması halinde oluşacak masraflar ve dapolama vs. giderler müşteriden talep edilecektir.Bu süre içinde talimat verilmemesi halinde nakliyeci mallar üzerinde tasarruf etme hakkına sahip olacaktır.

BEKLEME SÜRELERİ

Yükleyici ve alıcıdan kaynaklanan beklemeler fatura edilir. Serbest bekleme süresi yükleme için 24 saat (1 iş günü) ve boşaltmada da 24 saat (1 iş günü) olup bunu aşan süreler 150 €/gün olarak fatura edilir. Ülkemizde ve yol güzergahı üzerindeki ülkelerin gümrüklerinde, gümrük giriş-çıkış kapılarında aracımızın muayeneye alınması (doktor, gümrük kontrolü, vs...) sebebiyle olan beklemelerde taşıyıcı sorumlu olmayıp gecikme maddesindeki şartlar geçerlidir.

Banka yolu ile gönderilen orijinal evrakların zamanında alıcı firmaya veya yurtdışı gümrükçüye ulaşmamasından dolayı bekleme veya gecikme olması durumunda taşınan ürünler, ilgili gümrük ambarına boşaltılacaktır ve taşıyıcının sorumluluğu bu aşamada bitecektir. Eğer yük araç üstünde kalacak ise bekleme ücreti taşıttırana yansıtılacaktır.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Adres değişiklikleri veya bir adresten fazla adresten yükleme yaptırılması durumunda mesafe ve masraf farkları fatura edilir.

YÜKLEME TONAJI

Araç sadece işe başlarken belirlenen yükleme yerinden ve teklifimizde belirlenen/onaylanan tonajda yükleme yapar, varışta yine belirlenen adreste gümrük işlemleri yapılır ve belirlenen adrese taşınan ürünleri boşaltır. Araç yüklendikten sonra tonaj, gümrük ve/veya boşaltma adresinin, ülkesinin değişmesi halinde oluşabilecek fark navluna eklenir.

YÜKÜN İPTAL BİLDİRİMİ

Araç rezervasyonu yapıldıktan sonra 24 saatten önce iptal edilmeyen yüklerde sözleşme miktarı üzerinden navlun faturası düzenlenir.

GÜMRÜKLEME MASRAFLARI

Navlun teklifimiz sadece navlunu, yani taşıma bedelini kapsar. Yurtiçi ve yurtdışında oluşacak gümrükleme masrafları navlunumuza dahil değildir .

İNCOTERMS

Yükleme ile ilgili açık ve net şekilde tarafımıza bildirimi yapılmamış teslim /yükleme/ödeme şartları ve benzeri gönderici ve alıcı arasındaki ticaret anlaşmalarından kaynaklanabilecek yükümlülüklerden firmamız sorunlu tutulamayacaktır bu kapsamdayükleme ve boşaltma navlunumuza dahil değildir.

HATALI/ EKSİK EVRAK

Yükleme yerinden başlayarak, aracın yükü boşaltma yerinde yük boşaltmanın sonuna kadar yanlış veya hakikat dışı evrak tanziminden, yükün yasal yollar dışında yüklenmesi sebebiyle sürücü, araç sahibi veya taşıyıcının yasal takibata uğraması nedeniyle adı geçenlerin uğradıkları zarar ve taşımada kullanılan aracın seferden alıkonulmasını gerektiren işlemler sebebiyle uğranılacak günlük maddi ve manevi her türlü zarar ve ziyanın muhatabı yükleyen ve gönderendir. Dolayısıyla böyle bir durumda firmanıza her türlü rücu hakkımız mahfuzdur.

YASA DIŞI ÜRÜNLER

Aracımıza Türkiye’den ihracı VEYA Türkiye'ye ithali yasak , veya özel izine tabi mallar ve/veya gönderildiği ülkeye ithali yasak veya özel izine tabi mallar yüklenemez. Aksine durumlarda tüm maddi, manevi ve hukuki sorumluluk göndericiveya alıcı firmaya aittir ve her türlü tazminat hakkımız mahfuzdur.

NAVLUN HESABI

Hacimli ürünlerde 1m3 = 333 kg; istiflenemeyen ve üst üste yüklenemeyen ürünlerde ise ise, 1 yükleme metresi (LDM) = 7 m3 =1750 KG olarak hesaplanır.Araçlarımızın yükleme kapasiteleri max 20 ton’ dur.Her baremin maximum değeri sonraki baremin minimum değerini oluşturur.

SÖZLEŞME GEÇERLİLİĞİ

Sözleşmenin geçerli olması için şirket faksımıza tarafınızdan kaşelenip imzalanıp gönderilmesi gerekmektedir. İşbu sözleşme kuralları firmanın daha ileriki tarihte vereceği yükleride kapsar. Her yük için ayrı sözleşme yapılmaması durumunda bu sözleşme kuralları aynen geçerlidir. Yükleme anlaşmamız müşteri tarafından yazılı olarak teyit edilmese bile telefon, mail ve benzeri elektronik ortam görüşmelerine istinaden aracın yüklemesi gerçekleştiğinde işbu anlaşmanın tüm şartları onaylanmış kabul edilecektir. Sözleşme üzerinde firmamızca kabul onaylanmamış değişiklikler kabul edilmeyecektir.

TAHSİLAT VE GECİKME

Navlun bedeli, konşimento tarihinde geçerli olan T.C.M.B. satış kuru üzerinden faturalandırılarak tahsil edilir. Bu metin aynı zamanda cari hesap sözleşmesi etkisi de yaratır.Hasar varlığından bahisle taşıtan veya alıcı navlun ödemekten kaçınamaz.Son ödeme tarihini takip eden ifalara Garanti Bankası A.Ş ve YAPI KREDİ BANKASI nın kısa vadeli ticari kredilere uyguladığı faiz ortalaması oranında günlük bazda vade farkı tatbik edilir.Bu düzenlemeye aykırı olarak ödeme belgesinin veya ödemenin vadesinde yapılmaması halinde, nakliyeci, ordino ve mal tesliminden imtina ederek mallar üzerindeki hapis hakkını kullanacaktır.Bu durumda nakliyeciye gecikme, zarar benzeri talep ile müracaat edilemeyeceği gibi,bu nedenle doğacak masraf ve giderlerle ayrıca nakliyeciye ödenecektir.